Leufsta Brukshandel

 

 

 

 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

 

  Serie G 3 Dagböcker  

 

 

 

 

  Volym nr.  År Anmärkningar  
         
  1 1898-1904 Enbart för bruket 4 band  
         
  2 1904-1905   Enbart för bruket. 1906 saknas  
         
  3 1907   Del 1,2. Obundna  
         
  4  1908  Del 1,2. Obundna             
         
  5 1909    Del 1,2. Obundna  
         
  6 1910     Del 1,2. Obundna  
         
  7  1911     Del 1,2. Obundna  
         
  8 1911     Enbart för bruket  
         
  9  1912      Enbart för bruket. Motbok emellan Leufsta Bruk och Leufsta Brukshandel  
         
  10 1912   Del 1,2. Obundna  
         
  11 1913     Del 1,2. Obundna  
         
  12  1914       Del 1,2. Obundna  
         
  13 1914     Enbart för bruket.  Motbok emellan Leufsta Bruk och Leufsta Brukshandel        
         
  14 1915-1916     Endast 2 st. del 2. Obundna  
         
  15 1917  Del 1,2. Obundna  
         
  16 1918     Endast del 2. Obunden, och bundet band för GÖB AB  
         
  17  1919  Del 1,2. Obundna      
         
  18 1920-tal   Obunden. I pappersomslag  
         
  19 1920-tal     Obunden. I pappersomslag        
         
  20 1920-tal    Obunden. I pappersomslag. Sidor som  fattas: register A-G, sid. 240-259  
         
  21 1920-tal Obunden. I pappersomslag                                                          
         
  22 1920:1?   Börjar på sid. 400       1920:2 Saknas      
         
  23 1921:1      
         
  24 1921:2     
         
  25 1921    
         
  26 1922   Obunden       
         
  27 ? Enbart för bruket. I dåligt skick . 1923-1927 Saknas    
         
  28 1926 Obunden  
         
  29 1927 Obunden 1928 saknas  
         
  30 1929 Obunden. I pappersomslag. 1930-1931 Saknas  
         
  31 1932 Obunden. I pappersomslag   
         
  32 1933 Obunden. I pappersomslag  
         
  33 1934 Obunden. I pappersomslag  
         
  34 1935 1936-1937 Saknas  
         
  35 1938    
         
  36 1939 1940-1942 Saknas  
         
  37 1943-1944 Obunden. I samlingskartong  
         
  38 1910-1911 Kladdar       
         
  39 1913-1914 Kladdar          
         
  40 1915-1918 Kladdar. Gamla etiketter                    
         
  41 1910 Inventarium 1908-1909